Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WRZESIEŃ

1.KRĄG TEMATYCZNY : WITAJ W PRZEDSZKOLU

Zachęcanie do zabaw w wybranych kącikach zainteresowań, poznanie imion kolegów, koleżanek z grupy oraz Treflika, nauka chodzenia z wężem spacerowym, zachęcanie do podskoków, utrwalenie imion, zachęcanie do wspólnych zabaw w kącikach zainteresowań, zachęcanie do budowania z klocków, doskonalenie wypowiadania niektórych zgłosek, zapoznanie z budynkiem przedszkola, rozwijanie spostrzegawczości,wdrażanie dzieci do udzielania odpowiedzi na pytania całymi zdaniami, rozwijanie sprawności ruchowych, stasowanie określeń w przestrzeni,zachęcanie do wypowiadania się nt. treści obrazków, wdrażanie do zachowania porządku po skończonej zabawie.

2.KRĄG TEMATYCZNY :JESTEM GRZECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM

Zachęcanie do dbania o wspólne zabawki, rozwijanie percepcji słuchowej, uświadomienie dzieciom potrzeby przepraszania za złe zachowanie, zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie zainteresowań rożnymi działaniami, wydłużanie fazy wydechowej, zachęcanie do przestrzegania zasad przedszkolnych,wdrażanie do przyjmowania prawidłowej pozycji ciała podczas rysowania, wyrabianie nawyku odkładania kredek do pojemnika, zachęcanie do zapamiętywania ilości i rodzajów zabawek.

3.KRĄG TEMATYCZNY : BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na różne oznaczenia przejść dla pieszych,zachęcanie do przestrzegania zasad, zachęcanie do posługiwania się umiarkowanym głosem w zabawie doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wyobraźni muzycznej, zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie w czasie spaceru, wdrażanie do uważnego słuchania, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, wdrażanie do zgodnej zabawy, rozwijanie logicznego myślenia.zachęcenie do estetycznego wykonania pracy, wrażanie do porządkowania po skończonej pracy, zawracanie uwagi na przestrzeganie bezpieczeństwa.

4.KRĄG TEMATYCZNY :JESIEŃ W PARKU

Zachęcenie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie do częstych jesiennych spacerów, zachęcanie do prawidłowego wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych, rozwijanie kompetencji matematycznych kształtowanie umiejętności przeliczania, rozumienie znaczenia spaceru dla wzmacniania odporności, zwracanie uwagi na zgodne dzielenie się zabawkami, doskonalenie zmysłu dotyku, zachęcanie do przestrzegania kodeksu zasad,-rozwijanie wyobraźni ruchowej podczas improwizacji, rozwijanie umiejętności słuchania i powtarzania fragmentów wierszyka, doskonalenie pamięci odtwórczej, rozwijanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do zgodnych zabawa zespołowych.