Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PAŹDZIERNIK

1.KRĄG TEMATYCZNY : Owoce i warzywa

Rozpoznawanie i nazywanie kolorów, owoców i warzyw,doskonalenie umiejętności przeliczania,posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami, uczestniczenie w zabawach badawczych z wykorzystaniem owoców i warzyw, zapoznanie się z pracą, sprzedawcy w sklepie z warzywami, czerpanie radości ze wspólnej zabawy,wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie,obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej,dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, uczestniczenie w zabawach ruchowych, udział w zajęciach kulinarnych, przygotowywanie prostych posiłków, utrzymywanie porządku i higieny w swoim otoczeniu.

2.KRĄG TEMATYCZNY :Razem się bawimy 

Uczestniczenie w zabawach ruchowych, uwrażliwianie zmysłu dotyku, rozwijanie sprawności dłoni wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej, godzenia się z porażką, przeżywanie i wyrażanie emocji,czerpanie radości ze wspólnej zabawy,wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie, wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie, obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie umiejętności wokalnych,rozwijanie umiejętności matematycznych,uczestniczenie w zabawach badawczych.

3.KRĄG TEMATYCZNY : Jesienne drzewa i ich tajemnice

Uczestniczenie w zabawach ruchowych, uwrażliwianie zmysłu dotyku, rozwijanie sprawności dłoni oraz palców, dostrzeganie roli odpoczynku oraz relaksacji,wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej, godzenia się z porażką, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie, odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej, obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych,poznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew,posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,rozwijanie umiejętności matematycznych,uczestniczenie w zabawach badawczych, eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami.

4.KRĄG TEMATYCZNY : Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? 

Uczestniczenie w zabawach ruchowych, uwrażliwianie zmysłu dotyku, wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej, przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt,czerpanie radości ze wspólnej zabawy,kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie,wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie,obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych,poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie,kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,kształtowanie umiejętności wokalnych,rozwijanie umiejętności matematycznych.

WRZESIEŃ 

I . Krąg tematyczny: Razem w przedszkolu.

Znamy imiona kolegów i koleżanek ze swojej grupy. Opowiada o swoich zainteresowaniach i mocnych stronach. Podejmowanie prób opisywania swojego wyglądu. Rysowanie swojego portretu przedstawiającego na nim poszczególne części twarzy. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy. Nabywanie doświadczenia w zakresie orientacji w schemacie ciała. Rozwiązywanie zagadek słownych. Wie, że znaki drogowe mogą ostrzegać, nakazywać, lub zakazywać. Odróżnia zachowanie bezpieczne od niebezpiecznego. Rozpoznawanie zapisu literowego swojego imienia. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku. Porównuje liczbę przedmiotów w zbiorach poprzez łączenie w pary. Poznaje zawody osób pracujących w przedszkolu i wykonywane przez nie czynności zawodowe. Rozwija umiejętności wokalne.

II. Krąg tematyczny: Zabawy z latawcem.

Eksperymentuje, badając właściwości latawca. Rysuje po śladzie. Koloruje kontur latawca. Dzieli nazwy zabawek na sylaby. Wymienia różne cechy latawca i jego części. Podejmuje zabawy ruchowe z przyrządami. Rozpoznaje i nazywa figurę- trójkąt. Zna parzyste części swojego ciała. Rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu słuchu, węchu, dotyku. Dba o kącik czytelniczy w naszej sali. Dzieli tytuł książki na sylaby. Reaguje na sygnały dźwiękowe. Przelicza latawce, koloruje wg podanego kodu.

III. Krąg tematyczny: Nadchodzi jesień.

Rozumie pojęcie „ za granicą kraju”. Opowiada o swoich wakacjach. Ogląda zdjęcia wakacyjne swoich kolegów. Łączy wakacyjną pamiątkę z miejscem, z którego można ją przywieźć. Poznaje budowę kalendarza, rozumie znaczenie wybranych elementów na nim przedstawionych. Dekoruje salę przedszkolną jesiennymi okazami roślin. Rozumie cykliczność w procesie mian pór roku. Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną jesienią. Ogląda różne gatunki grzybów przedstawione na ilustracjach. Odróżnia grzyby jadalne od niejadalnych. Przelicza elementy zbioru. Bezpiecznie posługuje się nożyczkami. Komponuje portret przestrzenny z wybranych okazów przyrody.

IV. Krąg tematyczny: Ziemia pełna tajemnic.

Gra na instrumentach perkusyjnych. Buduje dłuższe wypowiedzi, próbuje uzasadnić swoje zdanie. Wymienia różne środki transportu. Opisuje interesujące go miejsca na świecie. Tworzy kreatywne budowle z piasku. Opisuje i nazywa wybrane gatunki roślin ogrodowych. Rozpoznaje wybrane dinozaury, nazywa je i opisuje. Dobiera obrazki w pary. Wymienia zastosowanie węgla kamiennego na podstawie uzyskanych informacji. Bada właściwości bryły węgla i soli. Rywalizuje w zabawach drużynowych przestrzegając zasad fair play.