DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej

Przedszkola Miejskiego nr 27 im. Majki Jeżowskiej w Jaworznie http://pm27.jaworzno.edu.pl

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 27 im. Majki Jeżowskiej w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pm27.jaworzno.edu.pl

Data publikacji strony internetowej:     2017-07-05

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie Nr 27 im. Majki Jeżowskiej w Jaworznie

Telefon: 32 616 53 53

E-mail:przedszkole27@jaworzno.edu.pl

Adres korespondencyjny: ul. Al. J. Piłsudskiego 78 , 43-600 Jaworzno

 

Strona internetowa http://www.pm27.jaworzno.edu.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

  • możliwość zmiany kontrastu strony internetowej,

  • -serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA,

  • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury lub myszki.

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Data sporządzenia deklaracji:    2020-09-01

Metoda sporządzenia oświadczenia:

W Przedszkolu Miejskim Nr 27 im. Majki Jeżowskiej w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http:// http://www.pm27.jaworzno.edu.pl/spełnia wymagania w 99,85%.   Szczegóły dostępne na:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a897c8fd-ca3d-415e-8635-63ae01e79498

Strona internetowa została ostatnio poddana aktualizacji w dniu:    2020-09-01

Dostosowanie http://www.pm27.jaworzno.edu.pl/do wymogów WCAG.2.0, HTML 5 - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz.526). Do 30 marca strona zostanie zaktualizowana do wymogów WCAG 2.1

Procedura wnioskowo – skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz wejście przez wieżę znajdującą się na dziedzińcu przedszkola.

 2. Do wejścia prowadzi dziedziniec wyłożony kostką brukową oraz prosty wjazd dla wózków bez podjazdu.

 3. Wejście główne do budynku jest dwuskrzydlowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w  sekretariacie oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku; Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom pierwszy należy pokonać schody; Budynek nie posiada windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 4. Na parkingu przedszkolnym jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 6. W budynku przedszkola na miejscu oraz on-line nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;

  7. W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku brajla, oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.