PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Drodzy Rodzice!

 W załączeniu przesyłamy pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie NS-HD.9012.1.2022 z dn. 02.09.2022 r. dot. profilaktyki chorób zakaźnych w bieżącym roku szkolnym 2022/2023.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami zawartymi w ,,Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych" i ,,Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3".