Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WRZESIEŃ

1.Temat kompleksowy: Wesoła nowina, przedszkole się zaczyna.

Stwarzanie sytuacji ułatwiających lepsze poznanie się dzieci, tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. Poznanie nazwy grupy, sali zabaw – rozmieszczenie i przeznaczenie kącików zainteresowań, sprzętów, zabawek, szatni, łazienki – poznawanie i wspólne ustalanie wybranych norm i zasad obowiązujących w grupie.Rozpoznawanie znaczków indywidualnych i wizytówek z imionami. Zabawy ruchowe z użyciem metody Sherborne.

2. Temat kompleksowy: Jestem w przedszkolu.

Zapoznanie z wyglądem Treflinki, utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy. Kształtowanie umiejętności wyodrębniania i liczenia słów w zdaniu, dzielenie słów na sylaby; tworzenia nowych słów ze wskazanych sylab i przedstawiania za pomocą rysunku ich znaczenia. Zapoznanie z nazwami emocji i odpowiednim do nich wyrazem twarzy. Poznanie kalendarza oraz jego przeznaczenia, wskazanie dnia i miesiąca urodzin dziecka. Zachęcenie do wypowiadania się na temat swojej rodziny. Utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk. Utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie 5; zabawy z kostką. Utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała (ręka prawa i lewa, utrwalenie nazw części ciała). Doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych. Zachęcenie do zgodnej zabawy w małych zespołach, wdrażanie do dbania o porządek w miejscu zabaw; zapoznanie z Regulaminem korzystania z placu zabaw.

3. Temat kompleksowy :Nasze przedszkole.

Zapoznanie z różnymi formami spędzania czasu w przedszkolu. Zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych. Omówienie zasad właściwego zachowania się w szatni, utrzymania porządku; wprowadzenie dyżurów. Poznanie kodeksu przedszkolaka. Zachęcenie do pomocy innym i robienia porządków w domu. Wskazanie prawidłowego sposobu posługiwania się sztućcami oraz właściwego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku. Porównywanie długości przedmiotów oraz łączenia ich w pary. Kształcenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni (nad, pod, przed, na, po prawej, po lewej ).Zapoznanie z cyfrą 1. Zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz jej oznaczeniem w razie zagrożenia.

4.Temat kompleksowy :Ruch drogowy.

Zapoznanie z miejscami przejścia dla pieszych (napisy „pasy, sygnalizator, znak” ). Poznanie zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach niedozwolonych. Odróżnianie różnego rodzaju znaków drogowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych. Utrwalenie nazw i wyglądu pojazdów uprzywilejowanych oraz numerów alarmowych. Tworzenie zbiorów, przeliczanie i porównywanie ich liczebności. Utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych. Zapamiętywanie i odtwarzanie prostych rytmów muzycznych.

5.Temat kompleksowy :Jesień w parku i w lesie.

Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym- park jesienny, rola parku w mieście. Obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym otoczeniu. Zwrócenie uwagi na różnorodność roślin parkowych. Utrwalenie nazw drzew oraz ich owoców; poznanie cyklu rozwoju rośliny na przykładzie świerka. Zapoznanie z wyglądem i nazwami grzybów jadalnych i trujących . Zachęcenie do jak najczęstszego przebywania na świeżym powietrzu, wychodzenia z rodzicami na spacer do parku. Zapoznanie z techniką plastyczną wykorzystującą materiał przyrodniczy. Zapoznanie z wyglądem cyfry 2. Ćwiczenia z przyborami nietypowymi.