Osiągnięcia i certyfikaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO TYTUŁ "PRZYJAZNEGO ARTYSTYCZNIE PRZEDSZKOLA" ZA WYRÓŻNIAJĄCE DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE O CHARAKTERZE SZEROKO ROZUMIANEJ KULTURY I SZTUKI NA RZECZ WYCHOWANKÓW ORAZ ŚRODOWISKA ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

           

W 2014 roku nasze przedszkole brało udział w programie edukacyjnym "Bezpieczne przedszkole" pod patronatem Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego Konkursu Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń oraz Fundacji Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego, wspólnie z Wydawnictwem naukowym Prawo Obywatelskie. Jego celem jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyku bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc.
Konkursowi towarzyszyło studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn. Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, itp.
Dzięki udziałowi i realizacji programu uzyskaliśmy tytuł "Bezpieczne przedszkole 2014".

 

                                          

W ubiegłym roku nasze przedszkole uzyskało CERTYFIKAT za udział w V edycji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, których patronem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku również się zaangażowaliśmy do udziału w kolejnej, VI edycji programu

 

 

                                       

W tym roku uzyskaliśmy kolejny CERTYFIKAT akcji edukacyjnej "SZKOŁA CZYSTYCH RĄK" organizowanej przez Śląski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Akcja polegająca na propagowaniu wśród dzieci dbania o higienę osobistą a zwłaszcza o czyste rączki. Dzieci wykonały album prac plastycznych, na których mogły zaprezentować jak dbają o dłonie.

 

 

                                                  

W tym roku szkolnym trwa już VI edycja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, do którego zgłosiło się prawie pół miliona dzieci  z 6000 przedszkoli, w tym i nasze. To sprawia, że jest to największy program edukacyjny dla przedszkolaków.  Propagując zachowania proekologiczne i aktywnie uczestnicząc w kolejnych edycjach programu, zdobyliśmy  kolejny CERTYFIKAT Kubusiowych Przyjaciół Natury

 

                 

W tym roku nasze przedszkole przyłączyło się do  kolejnej akcji „Bezpieczne przedszkole”

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

Dlatego program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 

                   

Z wielką przyjemnością możemy się pochwalić uznanym tytułem przez Radę Miejską w Jaworznie "PRZYJAZNE ARTYSTYCZNIE PRZEDSZKOLE". Pragniemy zapewnić, iż nasze dalsze działania w kierunku rozwijania u dzieci artystycznych zdolności będą naszym impulsem do dalszej pracy i zdobywania kolejnych tytułów.

 

https://pewniak.metis.pl/
 

PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu

 

Wszyscy nauczyciele przedszkola wzięli udział w projekcie unijnym realizowanym w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapewnienie fachowej opieki kształcenia na wysokim, nowoczesnym poziomie zwiększy poczucie satysfakcji rodziców i opiekunów z ich kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom nauczyciele biorących udział w projekcie dzieci będą miały szansę na wszechstronny rozwój, który będzie miał przełożenie na lepsze wyniki w nauce i większą motywację. Przyczyni się to do wykształcenia poczucia, że wiedza jest wartością a szkoła miejscem przyjaznym. W konsekwencji można przypuszczać, że tak przygotowywane dzieci w przyszłości będą bardziej kreatywne, przedsiębiorcze, chętne do zdobywania wiedzy i umiejętności poradzenia sobie na przyszłym rynku pracy.