Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GRUDZIEŃ

 I. Krąg tematyczny: Nadchodzi zima

 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozumienie pojęć: śnieg , szron. Zapoznanie z tematem pomagania zwierzętom w okresie zimowym, czytanie globalne wyrazów: sarna, lizawka, pokarm dla ptaków. Rozwijanie umiejętności odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody; kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie. Poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie- odpowiedzialność. Nauka tańca- „Trojak”. Zapoznanie z obrazem graficznym litery k, K. Wprowadzenie cyfry 4. Zapoznanie z piosenką- „Zima przyjdzie jutro”. Umiejętne posługiwanie się materiałem plastycznym, komponowanie, ozdabianie.

II. Krąg tematyczny: Coraz zimniej.

Poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy, zwrócenie uwagi na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła. Globalne czytanie wyrazów: kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary. Na spacerach obserwowanie różnego rodzaju dymów. Rozmowy na temat szkodliwego wpływu dymu na środowisko. Poznanie litery „y”, „ Y”. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Odczytywanie krótkich wyrazów . Zapoznanie z działaniem termometru. Wprowadzenie cyfry 5. Doskonalenie umiejętności dokładanego przeliczania. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Poznanie sposobu malowania farbą na folii aluminiowej. Poznanie znaczenia hodowli owiec, sposobu wykorzystania wełny, , rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej opowiadania. Poznanie sposobu przystosowania zwierząt leśnych do warunków atmosferycznych ( grubsze futro, zmiana zabarwienia sierści). Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: lis, sarna, sowa. Wzbogacenie słownika dzieci.

III . Krąg tematyczny: Świąteczne przygotowania.

Kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym. Wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: życzliwość i dobro. Rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych: ubieranie choinki, kolacja wigilijna, prezenty pod choinką, kolęda itp. Rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem, rozwijanie sprawności manualnych, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki. Zapoznanie z techniką decoupage. Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej. Kształtowanie rytmu i słuchu muzycznego. Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych- wspólne kolędowanie, przygotowanie 12 potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, układanie sianka pod obrusem. Podawanie nazw niektórych pokarmów wigilijnych. Poszerzenie słownika o słowa: kolęda, pastorałka.

IV. Krąg tematyczny: Wesołych świąt.

Kształtowanie uczucia życzliwości dla innych. Wzmacnianie relacji rodzinnych, wytwarzanie świątecznego nastroju. Zapoznanie z warsztatem pracy aktora, kształtowanie pewności siebie, nabywanie umiejętności wcielania się w określoną rolę: rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci, budzenie wiary we własne siły. Poznajemy pojęcia związane z teatrem: reżyser, scenografia, sufler, kostumograf, czytanie globalne wyrazów: teatr, aktor, kurtyna, widownia, garderoba. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych.

V. Krąg tematyczny: Płynie czas.

Rozmowa o niesieniu pomocy, oceny postępowania bohaterów z literatury. Zapoznanie z literą „ z”, „Z”. Czerpanie radości z samodzielnego czytania krótkich wyrazów. Poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych dawniej i dziś. Poznanie historii poznawania zegara. Pamięciowe opanowanie dni tygodnia wg kolejności występowania. Rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro. Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5. Opanowanie nazw miesięcy, rozumienie zasady następstwa czasu. Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem, rozumienie przydatności zegara w życiu codziennym. Żegnanie Starego Roku, przywitanie Nowego Roku 2021.

 

LISTOPAD

 

I. Krąg tematyczny: Nasza mała ojczyzna.

Utrwalamy nazwę kraju, symboli narodowych. Opanowanie znajomości swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy ( osiedle) nr domu, bloku. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Utrwalenie nazwy swojej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski. Podawanie charakterystycznych obiektów dla swojej miejscowości. Zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, poznawanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych. Globalne czytanie wyrazów: mapa, dom, Polska. Zapoznanie z obrazem graficznym litery D, d. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. Poznanie tańca kaszubskiego „ Szewc”, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów.

 

II. Krąg tematyczny: Polska moja Ojczyzna.

Poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy- O Lechu i orle białym”; kształtowanie szacunku do własnego państwa, postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju. Poznanie polskich symboli narodowych ( godło, hymn, flaga); Rozwijanie pamięci słuchowej podczas zapamiętywania słów wiersza. Globalne czytanie wyrazów: godło, flaga, nuty, mapa Polski, Wisła, Bałtyk, Tatry, Karpaty, Warszawa. Przybliżenie wiadomości o sławnych Polakach. Poznanie utworu instrumentalnego- „Prząśniczka”; gra na instrumentach perkusyjnych. Zapoznanie z historią Święta Niepodległości. Rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii falistej.

 

III. Krąg tematyczny:Moje hobby.

Rozumienie pojęcia- wyobraźnia. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat. Zapoznanie z obrazem graficznym litery e. E; odczytywanie sylab i krótkich wyrazów. Wprowadzenie cyfry 3; doskonalenie umiejętności przeliczania. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Zapoznanie z piosenką- „Nam jesień niestraszna”; rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych; wykonywanie instrumentu- grzechotki. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb, kształtowanie nawyku ładu i porządku wokół siebie; uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody.

 

IV. Krąg tematyczny: Ulubione zajęcia.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zjawisk fikcyjnych; rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci. Rozumienie pojęć: zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe. Zapoznanie z obrazem graficznym litery u, U; rozwijanie umiejętności układania zdań z określonym wyrażeniem. Doskonalenie umiejętności badania i porównywania liczebności zbiorów; wprowadzenie znaku matematycznego- =; odczytywanie działań matematycznych. Wdrażanie do szanowania cudzej własności; rozwijanie umiejętności dzielenia się zabawkami. Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku; rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego. Rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy; samodzielności podczas pracy.

 

PAŹDZIERNIK

I. Krąg tematyczny: Idzie jesień przez świat.

Poznanie charakterystycznych cech jesieni. Kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości, opowiadanie o swoich przeżyciach, dzielenie się na forum emocjami, odczuciami. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu. Zapoznanie z literami M, m. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej , umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. Poznanie nazw drzew i ich owoców. Kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, klasyfikowania przedmiotów wg 2 cech. Poznanie słów i melodii piosenki „ Jesienny kujawiaczek”.

II . Krąg tematyczny: Jesienna przyroda.

Zdobywanie informacji o zwierzętach, które zapadają w sen zimowy. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajami zwierząt, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą. Czytanie globalne nazw zwierząt. Zapoznanie z literą L, l. Kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej. Wprowadzenie cyfry 1. Kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania. Zapoznanie ze sposobem przygotowania się do zimy i przetrwania zimy przez owady, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów ( mrowiska, ule). Poznanie sposobu wykonania domku dla owadów. Pogłębienie wiadomości na temat zwierząt żyjących w polskich lasach.

III. Krąg tematyczny: Koszyk pani Jesieni.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców. Kształtowanie postaw prozdrowotnych,wdrażanie do zdrowego odżywiania się. Spożywanie warzyw i owoców w formie surowej i lekko przetworzonej . Zachęcanie do próbowania warzyw mniej znanych. Zapoznanie z literą T, t. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab, krótkich wyrazów. Umiejętność radzenia sobie w razie porażki. Ćwiczenia dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych- liczmanach. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych. Dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych. Dostrzeganie piękna i uroku lasu- barwy, zapachy, spacery po lesie, wypoczynek. Kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania po linii prostej i falistej.

IV. Krąg tematyczny: Skarby jesieni.

Poznawanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc w których przechowywane są zapasy ( spiżarnia, piwnice). Rozumienie znaczenia robienia zapasów. Kiszenie kapusty- poznanie sposobu przechowywania warzyw. Poznawanie różnych rodzajów przetworów wykonywanych i gromadzonych przez ludzi: suszenie grzybów, owoców, wykonywanie sałatek zimowych do słoików itp. Rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia. Wykonywanie zdrowej sałatki, bezpieczne posługiwanie się nożem. Zapoznanie z literą I, i. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Wprowadzenie cyfry 2. Doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania.

V. Krąg tematyczny: Nasza mała ojczyzna.

Utrwalamy nazwę kraju, symboli narodowych. Opanowanie znajomości swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy ( osiedle) nr domu, bloku. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Utrwalenie nazwy swojej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski. Podawanie charakterystycznych obiektów dla swojej miejscowości. Zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, poznawanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych. Globalne czytanie wyrazów: mapa, dom, Polska. Zapoznanie z obrazem graficznym litery D, d. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. Poznanie tańca kaszubskiego „ Szewc”, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów.

 

WRZESIEŃ

Krąg tematyczny: W przedszkolu

Dziecko:

-wyjaśnia pojęcie dobre maniery i odwaga; poznaje, rozumie i przestrzega zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie; poznaje zasady zachowania się związane z covid-19 na terenie przedszkola oraz podczas spaceru, pobytu w ogrodzie przedszkolnym

-czyta globalnie wyrazy; różnicuje słuchowo samogłoski: o, a, u, i; dokonuje analizy słuchowej wyrazów; układa zdania i przelicza wyrazy w zdaniu

- przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów, wg co najmniej jednej cechy; rozróżnia pojęcia: nad, pod, na, obok, między, lewa, prawa; porusza się po planszy zgodnie z kodami

- posługuje się narzędziami do rysowania, nożyczkami, kreśli linie po śladzie;

- powtarza wybrane wyrazy w języku angielskim: kolory, kierunki, liczby

- śpiewa piosenkę- „Planeta dzieci”; naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych i tanecznych ; nawiązuje właściwe relacje podczas zabaw; samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe

 

Krąg tematyczny: Nasze przedszkole

Dziecko:

- podaje nazwy stanowisk osób pracujących w przedszkolu; wie, z zaangażowaniem wykonuje czynności związane z przygotowaniem do posiłków, zabaw i zajęć; układa zagadki na temat dowolnych przedmiotów; przelicza sylaby w wyrazach; recytuje z pomocą wiersz

- tworzy zbiór o wskazanej liczbie, rosnącej i malejącej liczbie elementów; określa cechy fizyczne przedmiotów;

- przedstawia się w języku angielskim

- rysuje linie pionowe, ukośne w liniaturze; tworzy prace z origami; z różnorodnej faktury

- rozwija zwinność, szybkość podczas ćwiczeń gimnastycznych

 

 Krąg tematyczny:Jestem bezpieczny

Dziecko:

- interesuje się pracą policjanta; poznaje znaki drogowe; podejmuje próby odgrywania ról w zabawach dramowych i teatralnych; podaje nazwy zmysłów; usprawnia narządy mowy podczas ćwiczeń; wskazuje litery o, O

- tworzy grę ścigankę; rozpoznaje figury geometryczne; układa rytm za pomocą ruchu, liczmanów; układa obrazki z części; posługuje się pojęciem tyle samo;

- śpiewa piosenkę- „Ola”; kształtuje sprawność manualną i kreatywność podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych

 

Krąg tematyczny: Pomocna dłoń

Dziecko:

- poznaje pracę strażaka; podaje nazwy przedmiotów wykorzystywanych przez służby ratunkowe; zna numer alarmowy- 112; przestrzega reguł w kontaktach z psem; zna znaczenie pojęć: pies ratownik, pies przewodnik, pies terapeuta; wyjaśnia znaczenie określenia bezpieczna zabawa; odczytuje litery a, A; odczytuje kod obrazkowy;

- układa figury ; ciąg cyfr według wzoru; wyjaśnia zaobserwowane zmiany podczas zabawy badawczej

- śpiewa piosenkę- „Agnieszka”; porusza się w zabawie krokiem polki;

- kreśli narzędziem pisarskim po śladzie litery: O, A; rysuje na określony temat