Cechy rozwojowe 6 latka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZEŚCIOLATEK

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Dziecku sześcioletniemu:

–  rosną stopy i powoli zanika płaskostopie (kości stóp wysklepiają się),

–  wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała,

–  powoli kształtuje się większa odporność na zmęczenie związane z dłuższym przebywaniem w jednej pozycji,

–  rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka (część chrząstek zamienia się w kości) – ruchy dłoni stają się bardziej odporne na męczenie; drugi i ostatni etap kostnienia nadgarstka przypada na wiek około 10 lat – dziecko staje się zdolne do pisania w zeszycie w jedną linię,

–  poprawia się płynność i szybkość ruchów rąk – dziecko łatwiej uczy się pisania w linijkach i łączenia liter, zaczyna także ładniej rysować, lepiej wycinać, może nauczyć  się wiązania kokardki itp.

– do rozwoju kości dopasowuje się układ mięśniowy,

–  mięśnie stają się silniejsze (wzrasta siła skurczu), są bardziej odporne na zmęczenie, wzrasta siła zwieraczy – dziecko nie musi już tak często załatwiać  potrzeb fizjologicznych,

–  rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne; lepiej pracuje serce, płuca (lepsze dotlenienie) i jednocześnie rośnie potrzeba ruchu, zwiększa się pojemność  żołądka (zmniejsza się częstotliwość przyjmowanie pokarmów, a zwiększa się objętość przyswajanej jednorazowo porcji),

–  dzieci stają się bardziej odporne na choroby.

Zmiany związane z płcią

– następuje początek kształtowania się trzeciorzędnych cech płciowych, u chłopców powoli rozwija się pas barkowy, u dziewcząt pas miednicowy, u chłopców bardziej niż u dziewcząt grubieją kości długie; do tych zmian dopasowuje się układ mięśniowy,

– pojawia się głód ruchu, ogromna potrzeba biegania, skakania, siłowania,

– dziewczynki preferują aktywność ruchową wymagającą większej precyzji,

–  kościec ( także kości i mięśnie dłoni) kształtuje się około  1,5 do 2 lat, dłużej  u chłopców niż u dziewcząt, w związku z tym dziewczynki bardziej niż chłopcy lubią rysować, wycinać, malować,

– u dziewczynek powoli zaczyna powstawać podściółka tłuszczowa.

Zmiany w układzie nerwowym –  są istotne i decydują  o różnicach między dziećmi młodszymi a starszymi,

–  wydłużają się wypustki  komórek nerwowych, dojrzewają drogi nerwowe, dzięki czemu poprawia się szybkość i dokładność przewodzenia impulsów, wzrasta ilość połączeń nerwowych, poprawia się koordynacja ruchów,

– dojrzewają receptory zmysłów, pojawia się ostrość  wzroku, wrażliwość na barwy, polepsza się zdolność  odbioru bodźców słuchowych

– dzieci odbierają dokładniejsze informacje  z otoczenia, dojrzewają okolice ruchowe kory mózgowej, polepsza się koordynacja  i płynność (również ręki).

 

WŁAŚCIWOŚĆI SPOŁECZNE

U sześciolatków:

–  powoli wzrasta antagonizm pomiędzy chłopcami a  dziewczynkami;   poczucie my chłopaki, my dziewczyny ułatwia integrację dzieci  określonej płci, akceptację własnej płci i stopniowe uczenie się męskich  i kobiecych ról społecznych,

–  chłopcom mniej sprawnym dokucza się.

EMOCJE

Dziecko sześcioletnie:

–  ma mniej dojrzały układ nerwowy  niż  siedmiolatek i z tego powodu silniej reaguje emocjonalnie,

–  wszystkie emocje, te pozytywne, a tym bardziej negatywne  oraz duża liczba różnorodnych bodźców, stanowią dla organizmu ogromny wydatek energetyczny,

–  rozregulowuje się jego funkcjonowanie (staje się płaczliwe, drażliwe, nieznośne, agresywne itp.) – można pomóc mu, dostarczając mu owoców, kawałka czekolady, kanapkę itp. (glukoza  i magnez) oraz stwarzając sytuacje ułatwiające  wyciszenie się – elementy relaksacji.

–  dojrzewają struktury kory mózgowej  odpowiedzialne za czynności typowo szkolne,

–  poprawia  się  wzrokowe i słuchowe spostrzeganie analityczno-syntetyczne,

–  dojrzewają te struktury kory mózgowej, które odpowiedzialne są za procesy myślowe; obserwuje się początki  myślenia  konkretno -wyobrażeniowego operacyjnego na konkretach,

–  dojrzewa cały układ  nerwowy w tym kora mózgowa, dzięki czemu poprawia się zdolność do skupiania uwagi (początki uwagi  dowolnej)  i  poprawia się zdolność zapamiętywania; lepsza jest pamięć trwała, sprawniej przebiegają procesy pobudzania i hamowania.

 

WŁAŚCIWOŚĆI PSYCHICZNE

Dziecko sześcioletnie:

Uwaga jest jeszcze –  mimowolna, tzn. bodźce z otoczenia odwracają uwagę od tego, co dzieje się na zajęciach; czas uwagi jest  ciągle jeszcze krótki  (ok. 15 min.),

–  dziecko nie potrafi skupić się na wykonaniu kilku czynności jednocześnie,

–  dość silna koncentracja uwagi szybko wywołuje zmęczenie.

Przeważa wciąż pamięć –  mechaniczna, dlatego nowe treści powinny być często powtarzane i utrwalane z wykorzystaniem wielu zmysłów.

Ruch

–  sześciolatek ma jeszcze słaby kościec i słabe mięśnie, musi często zmieniać pozycje.

Myślenie

–  większość dzieci nie ma jeszcze ukształtowanej odwracalności myślenia, nie potrafi odwrócić procesu przekształceń,

–  nie ma jeszcze ukształtowanych pojęć czasowych.

Pisanie

–  dzieci mają wciąż silne napięcie mięśniowe rąk, palców, nadgarstka, przedramienia, barków,

–  ruchy rąk u większości dzieci nie są jeszcze płynne,

–  występuje geometryzacja i brak precyzji.

Stosunki przestrzenne

–  dzieci mają jeszcze kłopot z oceną stosunków przestrzennych, np.: prawo, lewo, obok, za,

–  wymagają wielu ćwiczeń typu zabawowego, które ułatwią późniejsze spostrzeganie.

Słuchanie

–  dzieci zdolne są do podziału zdania na wyrazy, do analizy, syntezy sylabowej wyrazu, do

wysłuchania głosek w nagłosie.

Spostrzeżenia zmysłowe i wyobrażenia

– dominuje myślenie przedoperacyjne,  konkretno- -wyobrażeniowe.