Oferujemy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią, i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność, tak bardzo dziś potrzebne.

 


 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w
środy od godz. 11 do 13 w formie indywidualnej.  Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

 


 

Zajęcia logopedyczne

  Terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dla każdego dziecka dobierane są odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących i wspomagających rozwój mowy. 

 


 

Religia

   W przedszkolu za zgodą rodziców dwa razy w tygodniu  prowadzona jest religia. Uczestniczą dzieci 5-6 letnie. Podstawową zaletą katechezy w przedszkolu jest fakt, że pomaga ona patrzeć na sprawę szeroko rozumianego wychowania w sposób integralny.