REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024 - 2025

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

W dniu 20.02.2024 od godz. 12.00

będzie można uzyskać informację o kandydatach

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do PM 27  na rok szkolny   2024/2025

                                                                                   

 Telefonicznie:  32 616 53 53

lub osobiście w sekretariacie przedszkola.

 

Rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do PM 27

ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu wypełnione i podpisane

Potwierdzenie woli

(można pobrać link powyżej lub w sekretariacie)

 

Termin  składania  potwierdzeń  woli:

od    21 lutego    do   28 lutego  2024 r.

 

Brak potwierdzenia woli jest jednoznaczny

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ED.0050.13.2024  Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 16 stycznia 2024 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna:

 - rekrutacja  na rok szkolny 2024/2025 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola  będzie w dniach: 31 stycznia 2024 r. – 14 lutego 2024 r. za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.  

Wydrukowany i podpisany przez obydwu rodziców wniosek należy dostarczyć

do przedszkola pierwszego wyboru.

 

 

Przydatne linki i wiadomości:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna

Rekrutacja elektroniczna

Strona Miasta Jaworzna