Plan współpracy z Rodzicami i środowiskiem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM

NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

 

Gr.VI.- 4 -latki- ŻABKI

 

 

ZADANIA

 

Termin

realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

o realizacji

1. Analiza kart zgłoszeń.

Rozmowy z rodzicami n/t

metod wychowania

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

 

 

 

 

IX 2018

 

Ewa Zielińska

 

 

2. Zebranie grupowe

z rodzicami.

04.09.2018

Ewa Zielińska

 

 

 

3. Udział dzieci :

 

w zajęciach dodatkowych: -relaksacyjne

- muzyczno- ruchowych

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez ruch i muzykę”

 

 

 

X.2018-

V.2019.

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

4. Jaworzno moje miasto- poznanie historii powstania nazwy miasta

i godła.

Nauka hymnu państwowego.

 

 

 

IX 2018

 

 

Ewa Zielińska

 

 

5. Wyjazdy do teatrów

Dom Kultury Osiedle Stałe Jaworzno na spektakl:

-

 

-

 

6.Wycieczka do Geosfery Jaworzno. Spotkanie edukacyjne.

 

7. Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Jaworznie

 

8. Wycieczka do muzeum miasta Jaworzno- spotkanie edukacyjne

 

9. Spotkanie z regionalnymi zespołami ludowymi- poznawanie elementów folkloru, rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem: Jelenianki, Byczynianki

 

10.Wycieczka do

gospodarstwa agroturystycznego „ Artemida” Nowa Góra koło Krzeszowic

 

 

X 2018

V 2018

 

 

 

 

 

X 2018

 

 

 

III 2019

 

 

 

XI 2018

 

 

 

XI 2019

 

II 2019

 

 

 

 

 

 

V 2019

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Zielińska

 

11. Polska moja ojczyzna- Warszawa- poznanie stolicy, godła, flagi, hymnu, ciekawych miejsc stolicy.

 

Śląsk- kraina węgla. Węgiel jako bogactwo naturalne, poznanie zawodu górnika, Spotkanie z górnikami.

 

Tatary- najwyższe góry mojego kraju. Poznanie najwyższego w Polsce pasma górskiego, flory i fauny, folkloru góralskiego.

Trójmiasto- nasze morze. Poznanie specyfiki regionu, fauny i flory morza.

 

Królewskie miasto Kraków- ciekawi ludzie, ciekawe miejsca- zagłębianie się w historię Krakowa.

 

X 2018

 

 

 

 

 

 

XII 2018

 

 

 

 

 

I 2019

 

 

 

 

VI 2019

 

 

 

 

 

III 2019

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

 

 

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

 

 

 

Zielińska Ewa

Bochenek Jolanta

 

 

 

Ewa Zielińska Bochenek Jolanta

 

 

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

 

12. Zorganizowanie święta Pluszowego Misia

 

 

 

26.XI. 2018

 

 

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

 

13. „ Cała Polska czyta dzieciom”- przybliżenie dzieciom znanych legend i treści patriotycznych.

 

Cały rok

 

 

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

Rodzice

 

 

14. Polska w wierszu i piosence- uroczysta akademia z okazji obchodów Dnia Edukacji narodowej z udziałem rodziców i emerytów.

 

 

12X 2018

 

 

Ewa Zielińska

Rodzice

 

15. Przyswajanie przez dzieci treści z edukacji patriotycznej poprzez udział w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych

 

 

Cały rok

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

16. Udział w akcjach charytatywnych- rozwijanie u dzieci empatii i wrażliwości:

- Góra grosza

- Szlachetna paczka

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Ewa Zielińska

Rodzice

 

 

17. Udział w konkursach miejskich i międzyprzedszkolnych:

 

- Konkurs piosenki turystycznej

- Konkurs piosenki ludowej

- Jawor 2019

- Festiwal Twórczości „ Muzyką malowane”

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Rodzice wraz

z dziećmi

 

Ewa Zielińska

 

 

18. Konkurs dla rodziców i dzieci „ Hej kolęda kolęda”

 

 

XII 2018

Dzieci

Ewa Zielińska

Rodzice

 

19. Konkurs plastyczno- fotograficzny „ Piękna nasza ojczyzna”. Rodzic- dziecko.

 

IV 2019

 

Dzieci

Rodzice

 

20. Udział dzieci w całorocznej akcji :

 

Sprzątanie świata”

 

Udział w akcji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „ Akademia Agafresch”

 

Udział w ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „ Kubusiowi przyjaciele natury”.

 

 

 

 

 

IX 2018

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Wychowawcy

Rodzice

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

21 . Spotkanie z policjantem- bezpieczeństwo na drodze i podwórku. Wpajanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

 

IX, X 2018

 

 

Wychowawcy

 

 

 

22. Wprowadzenia dziecka w świat kolorów- „ Siedem barw tęczy”-

 

- czerwony

- pomarańczowy

- żółty

- zielony

- niebieski

- granatowy

- fioletowy

 

 

 

 

 

 

X 2018

XI 2018

XII 2018

I 2019

II 2019

III 2019

IV 2019

 

 

 

 

Dzieci z Gr. VI.

Rodzice

Wychowawcy

 

 

23. Udział w akcji związanej z Dniem Ochrony Przyrody

( 30 września)

 

 

 

IX 2018

 

Dzieci

Ewa Zielińska

 

24. Współpraca z TonZ Jaworzno. Zbiórka karmy dla zwierząt.

 

 

Cały rok

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

25. Zorganizowanie uroczystości przedszkolnych:

 

- Dzień Edukacji narodowej

Andrzejki

Mikołaj

Dzień Babci i Dziadka

Walentynki

Dzień Mamy i Taty

Dzień Dziecka

 

 

 

 

 

 

12.X 2018

 

XI 2018 XII 2018

I 2019

II 2019

V 2019

VI 2019

 

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

26. Bal Karnawałowy. „ Kolorowy zawrót głowy”

 

 

I 2019

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Rodzice

 

 

 

 

 

27. Korowód wiosenny „ Przywitanie wiosny”.

 

 

III 2019

 

Dzieci

Wychowawcy

 

 

28. Zajęcia otwarte dla rodziców.

 

X 2018

III 2019

 

Ewa Zielińska

Ewa Zielińska

 

 

 

29. Konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci: „ Kartka świąteczna”

 

IV 2019

 

Ewa Zielińska

 

 

 

30. Zebranie grupowe podsumowujące

I Półrocze.

 

 

II 2019

 

Ewa Zielińska

 

 

31. Zebranie grupowe

z rodzicami podsumowujące

II semestr.

 

 

 

VI 2019

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

32. Obchody Dnia Ziemi- zorganizowanie zajęć i zabaw dla dzieci związanych z planetą- Ziemia.

 

 

23.IV. 2019

 

Ewa Zielińska

Jolanta Bochenek

 

33. Pani Gamma zaprasza- zajęcia edukacyjno- muzyczne organizowanie przez Filharmonię Śląsk

w Katowicach ( środy godz. 9.30 w sali gr. V.)

 

 

19.09.2018

17.10.2018

14.11.2018

19.12.2018

23.01.2019

27.02.2019

20.03.2019

24.04.2019

22.05.2019

19.06.2019

 

 

Dzieci

Ewa Zielińska

 

34. Obchody „ Dzień czekolady”.

 

12.IV. 2019

 

Ewa Zielińska

 

 

35. Nauka piosenek patronki Majki Jeżowskiej- poszerzanie repertuaru dzieci o nowe piosenki.

 

Artykuły

Plan współpracy ze środowiskiem i rodzicami

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM

NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

 

Gr.VI.- 5-latki- ŻABKI

 

 

ZADANIA

 

Termin

realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

o realizacji

1. Analiza kart zgłoszeń.

Rozmowy z rodzicami n/t

metod wychowania

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

 

 

 

 

IX 2019

 

Ewa Zielińska

 

 

2. Zebranie grupowe

z rodzicami.

03.09.2019

Ewa Zielińska

 

 

 

3. Udział dzieci :

 

w zajęciach dodatkowych: -relaksacyjne

- muzyczno- ruchowych

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez ruch i muzykę”

 

 

 

X.2019-

V.2020.

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

4. Jaworzno moje miasto- poznanie historii powstania miasta

i godła.

Polska w Unii Europejskiej- zapoznanie z flagą i godłem polski.

 

 

 

IX 2019

 

 

Ewa Zielińska

 

 

5. Wyjazdy do teatrów

Dom Kultury na spektakl:

-

 

-

 

6.Wycieczka do Geosfery Jaworzno. Spotkanie edukacyjne.

 

7. Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Jaworznie

 

8. Wycieczka do muzeum miasta Jaworzno- spotkanie edukacyjne

 

9. Spotkanie z regionalnymi zespołami ludowymi- poznawanie elementów folkloru, rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem: Jelenianki, Byczynianki

 

10.Wycieczka do

gospodarstwa agroturystycznego „ Artemida” Nowa Góra koło Krzeszowic

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

X 2019

 

 

 

IX 2019

 

 

 

II 2019

 

 

 

XI 2019

 

II 2020

 

 

 

 

 

 

VI 2020

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Zielińska

 

11. Polska moja ojczyzna- Warszawa- poznanie stolicy, godła, flagi, hymnu, ciekawych miejsc stolicy.

 

Finlandia- poznanie ciekawostek na temat kraju, przybliżenie dzieciom kultury danego kraju.

 

Czechy- zapoznanie dzieci z najbliższymi sąsiadami Polski, poznanie ciekawych miejsc.

 

Niemcy- przybliżenie dzieciom tradycji danego kraju, ciekawych miast.

 

Włochy- zapoznanie z kuchnią włoską, poznanie zwyczajów danego państwa.

 

 

X 2019

 

 

 

 

 

 

XII 2019

 

 

 

 

 

II 2020

 

 

IV 2020

 

 

 

VI 2020

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

Zielińska Ewa

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

12. Zorganizowanie święta Pluszowego Misia

 

 

 

XI 2019

 

 

 

Ewa Zielińska

 

 

 

13. „ Cała Polska czyta dzieciom”- przybliżenie dzieciom znanych legend i treści patriotycznych.

 

Cały rok

 

 

 

Ewa Zielińska

Anna Siedlarz

Rodzice

 

 

14. Uroczysta akademia z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej

z udziałem rodziców

i emerytów.

 

 

14X 2019

 

 

Ewa Zielińska

Rodzice

 

15. Uroczyste obchody Dnia Niepodległości- wspólne przygotowanie akademii, piosenek i wierszy.

 

XI 2019

 

Ewa Zielińska

 

 

16. Dzień Pluszowego Misia- zorganizowanie obchodów światowego dnia misia, wspólne gry

i zabawy.

 

 

 

 

XI 22019

 

 

Ewa Zielińska

Rodzice

 

 

17. Udział w konkursach miejskich i międzyprzedszkolnych:

 

- Konkurs piosenki turystycznej

- Konkurs piosenki ludowej

- Jawor 2019

- Festiwal Twórczości „ Muzyką malowane”.

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Rodzice wraz

z dziećmi

 

Ewa Zielińska

 

 

18. Konkurs dla rodziców i dzieci „ Świąteczna ozdoba choinkowa”- integracja rodziców ze środowiskiem przedszkolnym.

 

 

XII 2019

Dzieci

Ewa Zielińska

Rodzice

 

19. Organizacja konkursu kulinarnego dla rodziców

i dzieci, poznanie kuchni innych krajów, poznanie nowych smaków

i pomysłów na potrawy, integracja z rodzicami.

 

Potrawy Unii Europejskiej”.

 

 

V 2020

 

Dzieci

Rodzice

 

20. Udział dzieci w akcji :

 

Sprzątanie świata”

 

 

 

Udział w ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „ Kubusiowi przyjaciele natury”.

 

 

 

IX 2019

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

Wychowawca

Rodzice

 

 

Wychowawca

 

 

 

 

 

21 . Spotkanie z policjantem- bezpieczeństwo na drodze i podwórku. Wpajanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

IX, X 2019

 

 

Wychowawca

 

 

 

22. Spotkanie ze strażakiem w ramach obchodów Dnia Dziecka.

 

 

VI 2020

 

 

Ewa Zielińska

 

 

23. Obchody Dnia Ziemi- zorganizowanie zajęć i zabaw dla dzieci związanych z planetą Ziemi.

 

 

IV 2020

 

Dzieci

Ewa Zielińska

 

24. Coś ciekawego

z materiału odpadowego- zorganizowanie ekologicznego pokazu mody dla dzieci

i rodziców.

 

 

II 2020

 

Ewa Zielińska

Rodzice

Dzieci

 

25. Zorganizowanie uroczystości przedszkolnych:

 

- Dzień Edukacji Narodowej

Andrzejki

Mikołaj

Dzień Babci i Dziadka

Walentynki

Dzień Mamy i Taty

Dzień Dziecka

 

 

 

 

 

 

14.X 2019

 

XI 2019 XII 2019

I 2020

II 2020

V 2020

VI 2020

 

 

Ewa Zielińska

 

 

26. Bal Karnawałowy. „ Kolorowy zawrót głowy”

 

 

I 2020

 

 

 

 

Wychowawcy

Rodzice

 

27. Korowód wiosenny „ Przywitanie wiosny”. Przygotowanie marzanny, przemarsz alejkami osiedla , przygotowanie przez każdą grupę piosenki wiosennej.

 

 

III 2020

 

Dzieci

Wychowawca

 

 

28. Zajęcia otwarte dla rodziców.

 

X 2019

III 2020

 

Ewa Zielińska

Ewa Zielińska

 

 

 

29. Konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci: „ Kartka świąteczna”

 

 

IV 2020

 

Ewa Zielińska

 

 

30. Zebranie grupowe podsumowujące

I Półrocze.

 

 

II 20220

 

Ewa Zielińska

 

 

31. Zebranie grupowe

z rodzicami podsumowujące

II semestr.

 

 

 

VI 2020

 

Ewa Zielińska

 

 

 

 

 

32. Zajączek wielkanocny- zorganizowanie konkursu plastycznego dla rodziców i dzieci.

 

 

III 2020

 

Ewa Zielińska

 

 

33. Pani Gamma zaprasza- zajęcia edukacyjno- muzyczne organizowanie przez Filharmonię Śląsk

w Katowicach ( środy godz. 9.30 w sali gr. V.)

 

 

25.09.2019

30.10.2019

27.11.2019

13.12.2019

10.01.2020

26.02.2020

25.03.2020

29.04.2020

27.05.2020

19.06.2020

 

 

Dzieci

Ewa Zielińska

 

34. Mały ekolog- zorganizowanie konkursu recytatorskiego nt. Ekologii.

 

 

IV. 2020

 

Ewa Zielińska

Dzieci

 

 

35. Rozwijanie wrażliwości na sztukę, uczestnictwo w edukacji muzycznej poprzez spotkania z:

- Szkołą Muzyczną w Jaworznie

- Świetlicą Środowiskową „ Podłęże.”

- DomamiKultury.

 

 

Cały rok

 

 

 

Dzieci

wychowawca

 

36. Zatrzymaj smog przedszkolaku, złap oddech- przygotowanie przez każdą grupę teatrzyku o treści ekologicznej

 

 

wg harmonogramu

20 września 2019