Zadania do domu 08.04.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2021

CZWARTEK- 08.04.2021r

1. „Clap clap sound”- zabawa rytmiczna przy muzyce.

https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4 Usiądź na krzesełku i odtwarzaj czynności ruchowe do rytmu.

 

2. „Wielcy malarze” – rozmowy z dziećmi w oparciu o obrazy malarzy i film edukacyjny.

Rodzic lub dziecko odczytuje nazwiska malarzy polskich-załącznik nr 1

Popatrz na obrazy namalowane przez malarzy i powiedz, co malowali ?, czym się różnią ich obrazy?, który obraz bardziej Ci się podoba i dlaczego?

Rodzic wyjaśnia dziecku, że Jan Matejko malował obrazy związane z różnymi wydarzeniami historycznymi, a Julian Fałat malował pejzaże, krajobrazy zimowe.

Posłuchaj filmu o polskim malarzu- Janie Matejko. https://www.youtube.com/watch?v=jvUsMSaoSws

3. „Nasze dzieła”- zabawy matematyczno- grafomotoryczne:

4. „Motyl”- działanie dzieci. Pobierz rysunek - https://www.artforkidshub.com/wp-content/uploads/2013/02/butterfly-symmetry.jpg .Pomaluj różnymi kolorami farb połówkę motyla, pamiętając, by nanosić trochę więcej farby niż potrzeba. Potem szybko, zanim farba zacznie wysychać złóż obrazek na pół wzdłuż przerywanej linii i dociśnij połówki do siebie. Po otwarciu można się cieszyć pięknym symetrycznym motylem.

5. „Symetryczne obrazki” - dorysuj pisakiem druga połowę obrazka- załącznik nr 2

6. Praca indywidualna:

- 5 latki: KP.4 str. 5- przeliczanie elementów, odzwierciedlanie za pomocą symboli

-6 latki: KP4. str.6 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie lustrzane, ćwiczenia grafomotoryczne.

7. „W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa naśladowcza.

Dziecko ruchem ilustrują opowiadanie. Przygotuj szklankę i łyżeczkę. Rodzic opowiada i naśladuje z dzieckiem ruchy:

- Pewnego dnia dzieci z przedszkola wybrały się na wystawę rzeźb. Założyły buty (naśladują zakładanie butów), kurtki (naśladują zakładanie i zapinanie kurtek) i czapki (naśladują nakładanie czapki). Pomaszerowały na przystanek autobusowy (maszerują ) Zaczekały na autobus (stoją kilka sekund), a gdy podjechał, wsiadły do niego (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan). Autobus ruszył (szybki trucht), ale co jakiś czas zatrzymywał się na różnych przystankach (zatrzymują się na sygnał dźwięku szklanki z łyżeczką). Gdy dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i weszły do muzeum (pięć kroków do przodu). Tam zdjęły czapki i kurtki i powiesiły na wieszakach (naśladują zdejmowanie i wieszanie). Spacerowały pośród eksponatów (kroki w bardzo wolnym tempie), z uwagą im się przyglądały (mocne skręty głowy w prawo i lewo) i podziwiały (ruchy głową w kierunku ramienia w jedną i drugą stronę). Gdy już wszystko zobaczyły, założyły kurtki i czapki (naśladują ubieranie się), poszły na przystanek (marsz), wsiadły do autobusu (3 kroki z wysokim unoszeniem kolan) i szybko pojechały w drogę powrotną (bieg w szybkim tempie). Wysiadły (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i pomaszerowały do przedszkola (marsz). Gdy zdjęły ubranie i buty (naśladują czynności), zmęczone położyły się na dywanie (leżenie na plecach i 4 głębokie wdechy i wydechy).

8. „Wiosenna wystawa” – rozmowa na temat właściwego zachowania w obiektach użyteczności publicznej na podstawie opowiadania.

Rodzic czyta opowiadanie lub dziecko samodzielnie odczytuje opowiadanie, a dziecko słucha uważnie- załącznik nr 3

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiada na pytania

- Dokąd poszedł Ignaś z mamą i siostrą?

-Jakie eksponaty oglądał?

-Co wydarzyło się na wystawie? Co to jest wystawa?

- Jakie mogą być wystawy? Wspólnie z rodzicem dziecko wymienia.

- Jak należy się zachowywać na wystawie lub w innym miejscu publicznym, czyli takim,

do którego przychodzi wiele osób, np. w kinie, teatrze, muzeum?

Rodzic wyjaśnia, że możemy oglądać na wystawie różne przedmioty- eksponaty, ale ich nie dotykamy. Dobry przykład dajemy – eksponaty szanujemy!

9. Obejrzyj film edukacyjny- „Co to jest muzeum”- https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs

10. „Wiosenne kwiaty” – memory, ćwiczenia w czytaniu.

         5 –latki: dopasuj wiosenne kwiaty- gra interaktywna https://wordwall.net/pl/resource/455732/biologia/memory-wiosenne-kwiaty

         6 latki- Dziecko odczytuje z rozsypanki wyrazowej nazwy kwiatów i dobiera do niej obrazek z kwiatem. Jeśli dziecko nie wie, jak wygląda kwiat, rodzic                          naprowadza je opisem słownym.- załącznik nr 4

11. „Tworzymy”- zabawa z kodowaniem.

Poproś rodzica o wycięcie z kolorowych kartek małych figur geometrycznych- 8 kwadratów w 6 kolorach np: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, czarnym, pomarańczowym lub rodzic rysuje na kolorowych kartkach figury, a dziecko wycina. Pobierz planszę- załącznik nr 5 lub rodzic rysuje kratki na białej kartce oraz wskazówki jak układać kwadraty. Na środku planszy rodzic kładzie sznurek lub cienki pasek papieru- tłumaczy dziecku, że jest to oś symetrii. Tłumaczy dziecku, że wspólnie stworzą abstrakcyjne dzieło sztuki. Rodzic układa po lewej stronie planszy kwadraty. Po lewej stronie osi układa kwadraty (rys. 1) i prosi dziecko, by tak samo ułożyło je na swojej planszy, a potem odwzorowało ten układ po prawej stronie osi. W kolejnym etapie dokłada kilka kwadratów (rys. 2), potem znów (rys. 3), a dziecko odwzorowuje. Zabawa trwa do zapełnienia planszy.- załącznik nr 6

12. Praca indywidualna:

      -5 latki: ZG str. 61

     - 6 latki: Liczenie- str. 6

13. „Wiosna w sztuce” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.- załącznik nr 7

Wykonaj hiacynta i tulipana i naklej na kartkę z wykonaną trawą dowolną techniką.