Plan współpracy ze środowiskiem i rodzicami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2019

Plan współpracy

z rodzicami i środowiskiem społecznym

w roku szkolnym 2019/20

GR IV Misiaki

 

 

 

 

FORMA WSPÓŁPRACY

 

 

ZADANIA

 

TERMIN REALIZACJI

Spotkania informacyjne z całą grupą rodziców

1.Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo- dydaktycznej: zapoznanie z podstawą programową, programem, (różnica pomiędzy podstawą i programem), rozkład dnia, wybór Rady Rodziców, zajęcia dodatkowe, konsultacje indywidualne, zasady bezpieczeństwa – procedura odbierania dzieci, rozdanie ankiet dla rodziców dotyczących form współpracy, propozycji wycieczek.

 

2.Podsumowanie obserwacji. Omówienie problemów, niepowodzeń dziecięcych.

Referat : „Cechy rozwojowe pięciolatka”

 

3.Podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej za I półrocze.

Przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej w II półroczu.

 

 

4.Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo- dydaktycznej. Podsumowanie diagnozy.

Dyskusja: zależna od propozycji rodziców.

 

 

 

 wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA WSPÓŁPRACY

 

 

ZADANIA

 

TERMIN

REALIZACJI

 

Kontakty indywidualne

 

 

 

Rozwiązywanie bieżących problemów.

 

Informowanie rodziców w trakcie indywidualnych rozmów o postępach dziecka w nauce i zachowaniu.

 

Informowanie rodziców o wynikach obserwacji.

 

 

W miarę potrzeb

( w ranku i po zajęciach)

 

Uroczystości, konkursy

i imprezy

z udziałem rodziców

i bliskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - „Legendy polskie”, zapraszanie rodziców do udziału w akcji, czytanie dzieciom na forum grupy.

 

 • Konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci - „Świąteczna ozdoba choinkowa”

 • Pokaz mody ekologicznej „Coś ciekawego z materiału odpadowego”

 

 • Konkurs dla rodziców i dzieci „Potrawy Unii Europejskiej”

 

 • Konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci „Zajączek Wielkanocny”

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Spotkanie opłatkowe/jasełka

 • Dzień Mamy i Taty

wrzesień/ czerwiec

 

 

 

 

grudzień

 

 

luty

 

 

marzec

 

 

 

kwiecień

 

 

styczeń

 

maj

Kącik dla rodziców

 

Systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców:

- zadania do realizacji na dany miesiąc;

- treści wierszy i piosenek;

- aktualne informacje dotyczące organizacji pracy.

 

Eksponowanie prac plastyczno - konstrukcyjnych dzieci na stałej wystawce dla rodziców.

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

j.w.

 

Zajęcia otwarte

 

 

Poznanie aktywności umysłowej dziecka poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie. Obserwacja własnego dziecka na tle grupy.

 

 

 

 

 

 

Wg planu

 

FORMA WSPÓŁPRACY

 

 

ZADANIA

 

TERMIN

REALIZACJI

 

Prace społeczno- użyteczne na rzecz przedszkola

i grupy

 

 

 

Zachęcenie rodziców do współpracy -

- zbieranie makulatury

- zbieranie nakrętek

- pomoc w przygotowaniu uroczystości

- dostarczanie gadżetów na nagrody dla dzieci

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

Pomoc rodziców w realizacji zadań wychowawczo- dydaktycznych

 

 

 

Uczestniczenie w akcji „Sprzątanie Świata” – zbiórka plastiku, aluminium, baterii.

 

Wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej (bajki i baśnie krajów UE).

 

Zakup materiałów papierniczych, higienicznych.

 

Udział rodziców – jako zaproszonych gości - na zajęciach dydaktycznych

 

Pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci na występy, zabawę karnawałową, pokaz mody ekologicznej.

 

Zachęcanie rodziców do prezentowania dzieciom wykonywanych zawodów.

 

Zachęcanie rodziców do głośnego czytania w przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Pomoc w akcji „Dokarmiamy ptaki”

 

Zorganizowanie wspólnie z rodzicami kącika urodzinowego

 

wrzesień

 

 

wrzesień/czerwiec

 

 

w miarę potrzeb

 

j.w.

 

 

j.w.

 

 

 

wrzesień/czerwiec

 

 

j/w

 

 

 

grudzień-marzec

 

 

w miarę potrzeb

 

Pomoc w organizacji uroczystości

i imprez

 

 

 

 

Pomoc w przygotowaniu paczek od Św.Mikołaja.

 

Spotkanie opłatkowe”– pomoc w przygotowaniu inscenizacji.

 

Przygotowanie strojów dla dzieci na zabawę karnawałową „Kolorowy zawrót głowy” oraz pokaz mody ekologicznej .

 

Przygotowanie strojów dla dzieci na występy.

 

 

grudzień

 

grudzień

 

 

styczeń, luty

 

 

 

w miarę potrzeb

 

Kontakty ze środowiskiem

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej

 

Wycieczka dzieci do biblioteki szkolnej i księgarni.

 

Cykliczne zapraszanie teatrzyków do przedszkola.

 

Wycieczki do Geosfery w Jaworznie.

 

Wycieczki do Muzeum Miasta Jaworzna.

 

Wyjazd do „Manufaktury słodyczy”

 

Wycieczka do Planetarium

 

Spotkanie z regionalnym zespołem ludowym – poznanie elementów folkloru, rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem.

 

Spotkanie z policjantem.

 

Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej w Jaworznie.

 

Pierwsza Pomoc” - spotkanie z Ratownikiem Medycznym na temat jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać pomoc.

 

Organizowane spotkań edukacyjnych z przedstawicielami różnych zawodów: fotograf, chemik, informatyk, biolog, itp.

 

Udział przedszkolaków w Spartakiadzie międzyprzedszkolnej na terenie miasta.

 

Współpraca z TOZ Jaworzno.Zbiórka karmy dla zwierząt.

 

Udział w miejskich i ogólnopolskich konkursach plastycznych.

 

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

 

Współpraca ze Szkołą Muzyczną, MCKS, świetlicą środowiskową – udział w konkursach.

 

Współpraca z sanepidem – udział w akcji „Czyste powietrze wokół nas”

październik/czerwiec

październik-kwiecień

 

wg planu

 

październik-maj

 

wg planu

 

wg planu

 

wrzesień

 

wg planu

 

 

 

wg planu

 

wg planu

 

wg planu

 

 

 

wg planu

 

 

 

maj

 

 

grudzień

 

 

wg planu

 

 

wg potrzeb

 

 

wg planu

 

WYCIECZKI – GEOSFERA, BIBLIOTEKA, MUZEUM,

 

WSPÓŁPRACA Z FILHARMONIĄ „PANI GAMA ZAPRASZA”

 

UDZIAŁ W KONKURSACH MIEJSKICH I MIEDZYPRZEDSZKOLNYCH – ROZWIJANIE UMIEJETNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM, INTEGRACJA ŚRODOWSIKA:

 • KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

 • KONKURS PIOSENKI LUDOWEJ

 • JAWOR 2020

 • FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

 

WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM - BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE I PODWÓRKU

 

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

 

PIRAMIDA ŻYWIENIA” - WSPÓŁPRACA Z SANEPIDEM, ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI.

 

UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, „DZIEŃ ZIEMI” - UWRAŻLIWIENIE DZIECI DO DBANIA O PRZYRODĘ.

 

ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI NA SZTUKĘ, UCZESTNICTWO W EDUKACJI MUZYCZNEJ POPRZEZ SPOTKANIA Z:

 • SZKOŁĄ MUZYCZNĄ W JAWORZNIE,

 • DOMY KULTURY.

 

PRZYGOTOWANIE PRZEDSTAWIENIA DLA SENIORÓW I SPOŁECZNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE