Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WRZESIEŃ

I TEMAT TYGODNIA: W PRZEDSZKOLU

Zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich ; rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;

kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu ; kształtowanie nawyków higienicznych związanych z koronawirusem ;poznawanie sposobów spędzania wakacji ; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy , globusa; doskonalenie analizy sylabowej wyrazów Polska , Europa i inne; poznawanie zasad panujących w grupie – kodeks grupy; stosowanie pojęć dotyczących położenia obiektów w przestrzeni ; poznanie słów i melodii piosenki ”Planeta dzieci” ; wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się ;używanie „magicznych „ słów

II TEMAT TYGODNIA: NASZE PRZEDSZKOLE

Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; przestrzegania zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez rówieśników; poznawanie pracy architekta i urbanisty ; rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k ; poznawanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; doskonalenie umiejętności położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń : na , nad , pod , obok , za , po lewej , po prawej ; poznanie pracy kucharki- nazywanie narzędzi i przyborów którymi się posługuje; rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych; poznawanie zasady działania wosku i akwareli – magiczny obrazek; rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych

 III TEMAT TYGODNIA: JESTEM BEZPIECZNY (o jak osa)

Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach ; rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw i wypowiedzi dzieci; rozumienie konieczności poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych ;doskonalenie umiejętności wyodrębniania głoski o w nagłosie ;rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się pędzlem i farbami ; rozwijanie umiejętności współpracy w zespole; dostrzeganie regularności , konstruowanie rytmów 2- , 3-elementowych; poznawanie układów figur geometrycznych , utrwalenia nazw figur; kształtowanie pamięci wzrokowej słuchowej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; zapoznanie się z piosenką „Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa”; poznanie pracy policjanta ; wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do policjantów ;znaczenie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych ;poznawanie właściwości płynów podczas wykonywania eksperymentu; odtwarzanie wyglądu ulicy w pacy przestrzennej

IV TEMAT TYGODNIA: POMOCNA DŁOŃ (głoska a jak aparat )

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktu z nieznajomymi na podstawie opowiadania ; kształtowanie postaw asertywnych; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu u życiu ludzi ; rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy dźwiękowej wyrazów (głoska a w nagłosie); rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowania do czytania ;przypomnienie numerów alarmowych 112 , 999 , 998 , 997; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy ; poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego ; rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu; rozwijanie umiejętności właściwego reagowania i postępowania w różnych sytuacjach życiowych; poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi , urządzeń ; wybuch wulkanu – zabawa badawcza ; umiejętne poruszanie się w rytmie walczyka