Przedszkole Miejskie Nr 27 im. Majki Jeżowskiej

Oferujemy

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią, i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność, tak bardzo dziś potrzebne.

Gr. I "Zajęcia relaksacyjne"

Gr. II  "Zajęcia relaksacyjne"

          "Mały artysta" - zajęcia plastyczne

Gr. III  "Przedszkolak w krainie plastyki i muzyki" - zajęcia plastyczno-muzyczne

             "Zabawy relaksacyjne z elementami kinezjologi edukacyjnej" - zajęcia relaksacyjne

Gr IV "W krainie bajkowych pór roku" - zajęcia plastyczne

         "Bajkowanie na dywanie" - program edukacji czytelniczej      

Gr V "Jestem artystą" - program rozwijający aktywność plastyczną

        "W krainie książki" - zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze

Gr. VI "Kółko taneczno-muzyczne"

 


 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w
środy od godz. 11 do 13 w formie indywidualnej.  Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

 


 

Zajęcia logopedyczne

  Terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dla każdego dziecka dobierane są odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących i wspomagających rozwój mowy. Zajęcia odbywają się w poniedziałki.

 


 

Religia

   W przedszkolu za zgodą rodziców dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) prowadzona jest religia. Uczestniczą dzieci 6 letnie. Podstawową zaletą katechezy w przedszkolu jest fakt, że pomaga ona patrzeć na sprawę szeroko rozumianego wychowania w sposób integralny.